Székelyudvarhely-Szombatfalvi Szent György Római Katolikus Plébánia
Írjon üzenetet
Kedves  Látogató!

Földi időnk az üdvösség ideje. Azon igyekszünk, az a célunk, hogy közösségi életeseményeink tudatosítsák bennünk és minden jószándékú, kereső embertestvérben: életünk Isten előtt zajlik.

Közösségi életünk ajándék. Ránk bízott talentum. Hogy együtt kamatoztathatjuk, Istennek legyen hála. Az Ő áldását kérjük, vágyjuk jelenükben, jövőnkben is.

Örök, boldog életünket itt munkáljuk. Akarom, egymásra tekintve jusson mindig eszünkbe: „Hűséges az Isten. Ő hívott meg Fiának, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak közösségébe!”  1Kor 1, 9.

László Attila

plébános


Web: ParkNet 2014